Free songs

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA

Metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”, a podstawowym jej celem jest wspomożenie funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, wspomożenie  zdolności językowych, komunikacyjnych,  zwiększenie kreatywności oraz  poprawa jakości zachowań społecznych.

Metoda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna  w terapii dzieci z problemami typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji. Zastosowanie tej metody przyniosło efekty w przypadku dzieci autystycznych i z problemami koordynacji sensomotorycznej.

Zadzwoń do nas :)