Free songs

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Pogórzu i Rumi to dwie instytucje oświatowe świadczące profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów z województwa pomorskiego, głównie powiatów: puckiego i wejherowskiego.

Poradnie

Fundacja Dobroczyńca, pod nadzorem Pomorskiego Kuratora Oświaty, prowadzi dwie niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

1. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pogórzu,

2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rumi.

 

Usługi:

-zajęcia logopedyczne

-zajęcia pedagogiczne , w tym przygotowanie do nauki pisania i czytania

-zajęcia wyrównawcze dla dyslektyków

-zajęcia ruchu rozwijającego wg W.Sherborn

-zajęcia z psychologiem dla dzieci nadpobudliwych,nieśmiałych, agresywnych, niedostosowanych do zasad społecznych

-fizjoterapia

-dogoterapia

-hydroterapia czyli rehabilitacja w wodzie

-światłoterapia w sali doświadczania świata

-terapia ręki

-masaż

-kinesiotaping czyli plastrowanie

-ćwiczenia sensomotoryczne

-integracja sensoryczna

-badania dojrzałości szkolnej i inne testy rozwojowe

-test wczesnego wykrywania autyzmu

-konsultacje w szkołach

Ceny ustalane są indywidualnie.Informacje telefoniczna.

 

Dla Kogo

Obie placówki są instytucjami oświatowymi udzielającymi pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Koncentrujemy się na wysokiej jakości usług. Starannie dopasowujemy je do potrzeb naszych klientów – dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców: rodziców i nauczycieli.

 

Oferta Poradni

Wspieramy dorosłych w umiejętnym kształtowaniu rozwoju ich wychowanków poprzez działalność:

  • diagnostyczną,
  • konsultacyjną,
  • doradczą,
  • informacyjną,
  • profilaktyczną.

Pomagamy rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze i edukacyjne. Udzielamy pomocy w trudnych sytuacjach. Wspomagamy nauczycieli w pracy z uczniem. W naszych Poradniach działają zespoły orzekające do odpowiednich form kształcenia i opieki. Prowadzimy badania, diagnozujemy i wydajemy – na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka – opinie związane z kształceniem i wychowaniem dzieci.

Oferujemy:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • wspomaganie rozwoju i efektywnego uczenia się dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie, dostosowanej do potrzeb pacjentów, rehabilitacji i terapii.

 

Kadra

Fundamentem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Fundacji Dobroczyńca są wykwalifikowani pracownicy pedagogiczni. Jesteśmy otwarci na potrzeby innych, z życzliwością i szacunkiem podchodzimy do wszystkich osób korzystających z naszej pomocy. Zapewniamy dyskrecję. Tworzymy zespół zmotywowany do działania, ciągle poszerzamy swoją wiedzę. Przyjaźnie nastawieni, staramy się być doskonałym partnerem w pracy zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Więcej o nas: „Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych”.

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00 oraz w soboty

Zajęcia realizowane są również po godzinie 16.00 według grafiku indywidualnego dzieci.