Free songs

Przedszkole terapeutyczne w Rumi

Dla Kogo

W Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji Dobroczyńca miejsce dla siebie znajdą dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z:

  • niepełnosprawnościami ze spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera,
  • uszkodzonym narządem wzroku, ruchu lub słuchu,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Godziny pracy

Przedszkole jest miejscem stworzonym z myślą o dzieciach wymagających intensywnej opieki terapeutycznej i edukacyjnej. Opłata za opiekę przedszkolną wynosi 200 zł miesięcznie.

W naszej placówce zatrudniamy doświadczonych specjalistów z zakresu terapii małych dzieci. Nasza kadra to ciepłe i empatyczne osoby, które kochają dzieci i pracę z nimi. naszym podopiecznym zapewniamy pomoc w karmieniu oraz w czynnościach pielęgnacyjnych. Priorytetem dla nas jest zawsze dobro dziecka.

Ważna jest dla nas systematyczność pracy oraz całościowe podejście do dziecka. Grafiki zajęć terapeutycznych ustalane są zawsze z miesięcznym wyprzedzeniem a stosowane metody mają na celu osiągnięcie maksymalnych efektów.

Nasi wychowankowie biorą udział w indywidualnie i grupowo prowadzonej terapii:
– rehabilitacji ruchowej na naszej sali do rehabilitacji ruchowej
– muzykoterapii
– integracji sensorycznej
– ćwiczeniach sensoplastycznych i sensomotorycznych
– światłoterapii w naszej sali doświadczania świata
– terapii ręki przygotowującej dłoń do rysowania i pisania
– terapii mowy z wykorzystaniem metody krakowskiej, metody werbalno-tonalnej, masażu logopedycznego, treningu słuchu,
– terapii zaburzeń zachowania
– socjoterapii
– terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiem
– terapii wzroku,
– terapii słuchu,
– terapii psychologicznej

Grafiki naszych podopiecznych są szczelnie wypełnione zajęciami terapeutycznymi – średnio każde z dzieci bierze udział w około 35 godzinach zajęć terapeutycznych miesięcznie. Jest to ilość porównywalna do turnusu rehabilitacyjnego.

Obok terapii ważne jest dla nas całościowe wspieranie rozwoju dziecka a zwłaszcza jego społecznego aspektu. Realizujemy to zadanie poprzez comiesięczne teatrzyki, codzienne wyjścia na spacery oraz wyjścia zorganizowane.

Jednym z naszych głównych celów jest przygotowanie dziecka do samodzielności i życia w społeczności rodzinnej i lokalnej. Dzieci bez względu na niepełnosprawności, które im towarzyszą poznają otoczenie i świat aktywnie i w sposób przyjazny. Nasze wyjścia to m.in. biblioteka, park, szkoły, inne przedszkola, zaprzyjaźniony dom opieki dla osób starszych, pobliskie zaprzyjaźnione firmy lokalne.

Nasze przedszkolaki to dzieci w wieku od 2,5 roku życia do 9 roku życia. Dzieci uczą się w czterech grupach.
Pracujemy na podręcznikach z wydawnictwa MAC oraz korzystamy z dodatkowych programów terapeutycznych

W przedszkolu prowadzone są poza terapią  zajęcia taneczne i gimnastyka korekcyjna. Raz w miesiącu odwiedzają nas aktorzy zaprzyjaźnionego teatru ze spektaklem.

Rodzice naszych przedszkolaków otrzymują PLAN TERAPII dla dziecka, co semestr przeprowadzamy ewaluację programu. Rodzic jest dla nas najważniejszym partnerem w pracy na rzecz dziecka. Nie pomagamy osobom roszczeniowym i nie współpracujących ze specjalistami.

Przedszkole Terapeutyczne czynne jest od 1 września do 30 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 17:00. 

Rekrutacja do przedszkola

Zapisy do przedszkola rozpoczynają się 1 marca do 31 maja i trwają do momentu wyczerpania miejsc. Jeśli przedszkole posiada wolne miejsca przyjmujemy zapisy dzieci również w trakcie roku szkolnego.

Zapraszamy do kontaktu:
osobistego – w przedszkolu,
telefonicznego – czekamy na Państwa pod numerami tel.: (58) 736-20-75; 533-25-66-25:533-999-353;

Kontakt z nami

Rumia, ul. Janowska 16
tel. 533-25-66-25, 533-999-353
e-mail: fundacjadobroczynca@gmail.com

TU JESTEŚMY! 🙂

 

Zadzwoń do nas :)