Free songs

Zajęcia integracji sensorycznej w naszych przedszkolach.

Terapia integracji sensorycznej to ćwiczenia przybierające formę wesołej zabawy. Cel: wywołanie odpowiednich reakcji sensorycznych dziecka. Miejsce: specjalnie zaprojektowana sala, stymulująca zmysły dziecka. 

Prawidłowy rozwój sensoryczny dziecka jest jednym z celów każdego rodzica. Od małego przetwarzamy codziennie przytłaczające  ilości informacji sensorycznej. Ograniczony, mylny odbiór bodźców wprowadza zamęt. Musimy więc nauczyć się odpowiednio interpretować dostarczane nam informacje, budując sprawny mechanizm. Taki, który pozwoli jak najpełniej doświadczać otaczającego nas świata.

Podczas terapii integracji sensorycznej dzieci uczą się łączyć wszystkie swoje zmysły i wykorzystywać je razem, odpowiednio reagując na bodźce. Zajęcia te wspierają codzienne funkcjonowanie dziecka, jego intelektualny, społeczny i emocjonalny rozwój. Dzięki zajęciom kształtowana jest pozytywna samoocena dziecka.

Terapię integracji sensorycznej poprzedza diagnoza. W oparciu o nią dopasowywane są właściwe, najbardziej skuteczne metody indywidualnej pracy z dzieckiem oraz rodzaje ćwiczeń, jakie będzie ono wykonywać podczas zajęć.