Free songs
Kadra Fundacji Dobroczyńca to prawdziwi specjaliści i znawcy zagadnień autyzmu dziecięcego i innych zaburzeń rozwojowych wśród małych dzieci z niepełnosprawnosciami.

Nasza Kadra

Osoby, które pracują w naszym zespole łączą wspólne cechy: odpowiednie wykształcenie, wiedza i doświadczenia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz energia i pasja do pracy z dziećmi.  Obecnie nasz zespół tworzą:
MGR MARIETA BABIŃSKA-CYBULA
DYREKTOR PRZEDSZKOLI TERAPEUTYCZNYCH FUNDACJI DOBROCZYŃCA

oligofrenopedagog

nauczyciel wczesnej edukacji

logopeda

terapeuta behawioralny

trener Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z zespołem Aspergera

ukończyła kursy: MAKATON I stopień, „od dźwięku do języka” – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”, „Attention Autism”, „GUGUHOPLA od zabawy do mówienia”, „VB-MAPP: ocena umijętności, i planowanie terapii”, „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnszkolnym w oparciu o PTR”, „Stymulacja procesów myśleniowych” – met. Krakowska, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących autystycznych z afazją)” – met. Krakowska, Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozowjowymi MPDz  – terapia ręki, 

MGR DOROTA OŻÓG-SMIDODA

pedagog wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

dogoterapeuta

ukończyła kurs: pracy Metodą Dobrego Startu, kurs Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej, kurs Centrum Metody Krakowskiej z programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,terapia neurobiolgiczna, terapia Ręki, Attention Autism

MGR MARTA JANCZYK

psycholog

pedagog

trener Biofeedback EEG

ukończyła kurs: Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5, Metoda Warnkego,

PECS poziom 1, TUS, szkolenie dot. Wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce programem wg integracji odruchów dr S. Goddard, Mutyzmu,

ADHD, AAC w autyzmie,diagnozy funkcjonalnej Profilem Psychoedukacyjnym PEP-r.

 PAULINA POLAK

pedagog

oligofrenopedagog

ukończyła kurs: Attention Autism, MAKATON

MGR MARTA LICHWA

logopeda

pedagog

nauczyciel wczesnej edukacji

oligofrenopedagog

w trakcie studiów z integracji sensorycznej

AGNIESZKA URBANOWSKA pedagog wczesnoszkolny

ukończyła kurs: makaton, terapia ręki

MGR AGATA GÓRNY

pedagog wczesnej edukacji

logopeda

logopeda wczesnej interwencji

neurologopedia ukończyła kurs: Makaton, symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Metoda Krakowska

PRZEMYSŁAW LAHUTA

informatyk

opiekun

MGR GRAŻYNA BIESZK

księgowa

obsługa sekretariatu

MGR PATRYCJA WENTOWSKA

fizjoterapeuta

ukończyła kurs:

Kurs PNF

Kurs terapii punktów spustowych

Dyplom technika masażysty

Szkolenie z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Kurs masaży relaksacyjnych ze szkoleniem z masażu Shantala

ANNA MARCINKOWSKA

pedagog wczesnej edukacji

autoryzowany trener technik pamięciowych i szybkiego czytania

MGR NATALIA KONIOR logopeda

terapeuta behawioralny

ukończyła kurs: Makaton, Terapia Ręki, Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania, Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, obsługa programu MÓWIK

MONIKA LUNIAKpedagog opiekuńczo-wychowawczy

nauczyciel wczesnej edukacji

pedagog opiekuńczo-wychowawczy

logopeda

ukończyła kurs:terapia ręki, Attention Autism, wczesna nauka czytania J.Cieszyńskiej

Agnieszka Borowska- Kociemba

Terapeuta integracji sensorycznej,

Oligofrenopedagog

Zadzwoń do nas :)