Free songs

 


Nasza oferta

PROJEKT „KLUB ZARADKA” BEZPŁATNA TERAPIA DLA DZIECI Z AUTYZMEM

PROJEKT „KLUB ZARADKA” BEZPŁATNA TERAPIA DLA DZIECI Z AUTYZMEM

„Klub Zaradka”czyli szkoła dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci-projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie W miesiącu październiku i listopadzie 2016 roku rusza projekt zajęć terapeutycznych dla dzieci z diagnozą autyzmu. Projekt został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Kryteria przyjęcia dziecka na zajęcia w ramach projektu: orzeczenie o autyzmie dziecko będące mieszkańcem powiatu … Kontynuuj

ZAJĘCIA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZAJĘCIA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej to ćwiczenia przybierające formę wesołej zabawy. Cel: wywołanie odpowiednich reakcji sensorycznych dziecka. Miejsce: specjalnie zaprojektowana sala, stymulująca zmysły dziecka.  Prawidłowy rozwój sensoryczny dziecka jest jednym z celów każdego rodzica. Od małego przetwarzamy codziennie przytłaczające  ilości informacji sensorycznej.…

Hipoterapia

Hipoterapia

Hipoterapia uczy, że na koniu można nie tylko podbijać świat, ale i przełamywać lęki, uczyć się rozluźniania mięśni. Hipoterapia daje możliwości niespotykane w innych metodach rehabilitacyjnych. – Hipoterapia służy temu, by przywrócić choremu zdrowie i sprawność fizyczną oraz psychiczną za pomocą jazdy konnej…

DOGOTERAPIA CO TYDZIEŃ W NASZYCH PRZEDSZKOLACH

DOGOTERAPIA CO TYDZIEŃ W NASZYCH PRZEDSZKOLACH

Dogoterapia to jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony PIES Przyjaciel wspomaga terapeutę (często wolontariusza) w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. Dogoterapia jest…

FIZJOTERAPIA NA BASENIE

FIZJOTERAPIA NA BASENIE

Podstawową metodą stosowaną w prowadzonych przez nas zajęciach rehabilitacyjno – terapeutycznych jest Koncepcja Halliwick. Jest to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym…

REHABILITACJA RUCHOWA W ŚRODY

REHABILITACJA RUCHOWA W ŚRODY

Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności, a także zapobiega skutkom niepełnosprawności intelektualnej. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest tym większa, im wcześniej upośledzenie to zostanie wykryte i zdiagnozowane, a w konsekwencji im wcześniej rozpocznie się określone działania wspomagające rozwój … Kontynuuj

 

Opinie na nasz temat:

opinie trójmiasto