Metoda Tomatisa® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®.

Metoda Tomatisa® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie neuronauki.

Trening słuchowy metodą Tomatisa

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania.

Zapraszamy na naszą stronę facebookową do zapoznania się z filmem na temat terapii Tomatisa

https://www.facebook.com/przedszkolepogorze/posts/1644102872455562

Metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”, a podstawowym jej celem jest wspomożenie funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, wspomożenie  zdolności językowych, komunikacyjnych,  zwiększenie kreatywności oraz  poprawa jakości zachowań społecznych.

Metoda Tomatis® okazała się bardzo skuteczna  w terapii dzieci z problemami typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji. Zastosowanie tej metody przyniosło efekty w przypadku dzieci autystycznych i z problemami koordynacji sensomotorycznej.

W zależności od rodzaju i nasilenia problemów możliwa jest przykładowa wersja przebiegu treningu

I.Etap- 15 dni (Faza bierna, słuchanie),

Przerwa 3-8 tygodni, badanie kontrolne,

II.Etap- 15 dni (Faza aktywna, 1,5h. słuchania, 30 min. pracy z mikrofonem),

Przerwa, badanie kontrolne,

Możliwe kolejne etapy- w zależności od przebiegu procesu zmian w mózgu.

CENNIK

Konsultacje: 200 zł

Test uwagi słuchowej: 200 zł

Test uwagi słuchowej pomiędzy etapami programu słuchowego: 100 zł

Metoda TOMASTIS ® : cena za 1 etap 1700zł

Zaleca się od 3 do 6 sesji (w zależności od problemu) – etapy terapii. Jedna sesja trwa od 40 do 80 minut dziennie przez 10 – 13 dni. Po każdej sesji następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa seansów : w ten sposób upływają 3 lub 4 tygodnie przerwy między 1 i 2 etapem oraz 1,5 – 2 miesiące między 2 i 3 etapem terapii. 3 – 4 miesięcy między 3 i 4 etapem.

Dzieciom do lat 13 podczas sesji Tomatis musi towarzyszyć opiekun dorosły.