To bardzo efektywna metoda w terapii autyzmu. Dziecko nawiązuje kontakt z psem,jest pobudzone i szczęśliwe.

Kompleksowe i profesjonalne działanie pomocowe

Dogoterapia co tydzień w naszych przedszkolach

Terapeuta pełni dla dziecka rolę przewodnika, który naucza jak się komunikować i bawić z psem. Pies terapeuta nie ocenia, jest szczerym i oddanym przyjacielem dziecka, dzięki niemu dziecko autystyczne może poczuć się pewnie i bezpiecznie w świecie, który jest dla niego całkowicie obcy. Fenomen oddziaływania psa na dziecko przejawia się w tym, że jednocześnie wpływa on na trzy sfery funkcjonowania jego organizmu: zmysłową, ruchową i psychiczną.

Cele dogoterapii to:

– budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad, jak z nim bezpiecznie postępować – kształtowanie umiejętności okazywania emocji

– wyzwalanie spontaniczności dziecka w przebywaniu i zabawie dziecka z psem – budowanie pozytywnej więzi i motywacji

– budowanie emocjonalnej więzi u dzieci, które mają z tym problem

– budowanie poczucia własnej wartości

– udoskonalanie sprawności ruchowej – budowanie sprawności manualnej

– rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów

– stymulowanie zmysłów: dotyku, słuchu i wzroku

– ćwiczenie koncentracji uwagi

Dogoterapia to jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony PIES Przyjaciel wspomaga terapeutę (często wolontariusza) w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.

Dogoterapia jest to metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Dogoterapia  wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje,

W dogoterapii efekty nie zawsze przychodzą szybko. Czasem jest to długotrwały proces  np. nauka okazywania emocji, doskonalenie sprawności ruchowej, czy też kształtowanie umiejętności  koncentracji. Ważne jest, aby dziecko podczas zajęć czuło się ważne, potrzebne i bezpieczne.