Mamy certyfikat szkolenia z Celiną Twardysz.

Cennik zajęć

Rodzaj zajęć

Cennik
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W TYM TERAPIA KARMIENIA

Indywidualna terapia prowadzona z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub szkolnym na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej „Fundacji Dobroczyńca” w Rumi lub Mostach.
Wydanie opinii po zajęciach to koszt 150 zł


120,00 zł
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Indywidualna terapia prowadzona z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub szkolnym na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej „Fundacji Dobroczyńca” w Rumi lub Mostach.
Wydanie opinii po zajęciach to koszt 150 zł

120,00 zł
ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Indywidualna terapia prowadzona z dzieckiem w wieku przedszkolnym lub szkolnym na terenie poradni psychologiczno- pedagogicznej „Fundacji Dobroczyńca” w Rumi lub Mostach.
Wydanie opinii po zajęciach to koszt 150 zł

120,00 zł
REHABILITACJA RUCHOWA

Rehabilitacja ruchowa prowadzona
przez fizjoterapeutę indywidualnie z dzieckiem.130,00 zł
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Indywidualne badanie dziecka przez certyfikowanego etrapeutę SI, łącznie obejmuje 4 spotkania. Badanie kończy się wydaniem opinii „diagnozy Integracji Sensorycznej”
500,00 zł
ZAJĘCIA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Indywidualne zajęcia z certyfikowanym terapeutą prowadzone w sali integracji sensorycznej w placówce terapeutycznej w Rumii lub Mostach.
120,00 zł
BADANIE DZIECKA TESTEM ROZWOJOWYM (TEST INTELIGENCJI)

Badanie dziecka testem inteligencji przez psychologa
dziecięcego wraz z opisem poszczególnych sfer rozwojowych.
Badanie kończy się wydaniem opinii oraz spotkaniem
konsultacyjnym z psychologiem.
500,00 zł
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

Szkolenie obejmuje 2 godzinne spotkanie z elementami
warsztatowymi oraz z materiałami dydaktycznymi. Szkolenie odbywa
się na terenie placówki zamawiającej.

Tematy szkoleń dostosowujemy do potrzeb placówki
zamawiającej.


25zł od osoby lub 500zł za grupę
ZAJĘCIA GRUPOWE W PRZEDSZKOLU/ SZKOŁY
Zajęcia grupowe na terenie przedszkola zgłaszajacego się do zajęć. Zajęcia prowadzone z małymi grupami na temat wskazany przez przedszkole.
150zł za zajęcia grupowe z grupą do (15 dzieci)
TERAPIA METODĄ TOMATISA
Turnus 14 dniowy
1700,00 zł