Chcemy, aby jedzenie było przyjemnością, a nie tylko koniecznością.

Kompleksowe i profesjonalne działanie pomocowe

Terapia karmienia

Terapia karmienia ma na celu naukę spożywania pokarmu w bezpieczny i komfortowy sposób. Staramy się, by dziecko stopniowo poprzez zabawę oswajało nowe produkty. Chcemy, aby jedzenie było przyjemnością, a nie tylko koniecznością.

Po diagnozie zapraszamy dziecko na indywidualne zajęcia z pedagogiem wykwalifikowanym w prowadzeniu terapii karmienia.

Dla kogo?

Karmienia terapeutycznego wymagają często dzieci:

– u których występuje wybiórczość lub awersja pokarmowa,

– z autyzmem, u których występują problemy jelitowe, wybiórczość lub nietolerancje pokarmowe

– z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym,

– z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Postępowanie terapeutyczne dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

 

Co obejmuje?

Terapia karmienia polega m.in. na:

– ustaleniu właściwej pozycji dziecka w trakcie spożywania posiłków,

– wspomaganiu funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów (picia, żucia, gryzienia, połykania),

– odpowiednim zaaranżowaniu przestrzeni przyjaznej dziecku,

– dostosowaniu akcesoriów umożliwiających prawidłowe karmienie,

– dobraniu odpowiedniej konsystencji, faktury i smaku pokarmu uwzględniając etap rozwoju oraz możliwości dziecka.

 

Diagnoza problemów z jedzenie:

Przed rozpoczęciem terapii dziecko powinno mieć wykonane badania na nietolerancje oraz alergie pokarmowe. Proces diagnostyczny obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem oraz wizytę w domu dziecka. Po zebraniu informacji następuje planowanie szczegółowych etapów terapii. 

 

Zajęcia terapeutyczne

Po diagnozie zapraszamy dziecko na indywidualne zajęcia z pedagogiem wykwalifikowanym w prowadzeniu terapii karmienia.